מקבץ 1: מכניקה

 

פרק 3:
קינמאטיקה דו ממדית
וקטורים (העתקה וחיבור), מישור משופע, זריקה בזווית ותנועת קליעים, תנועה מעגלית אחידה.
פרק 2:
קינמאטיקה חד ממדית
מיקום, העתק, מהירות ממוצעת ומהירות רגעית, תאוצה, תאוצה קבועה, תאוצת כבידה.
פרק 1:
מבוא
הדמיות, יחידות, מדידות,  קבלת נתונים
 
פרק 6:
עבודה
עבודה, אנרגיה קינטית, מכפלה סקלרית,  כוחות קבועים, כוחות משתנים.
פרק 5:
חוקי ניוטון 2
החוק השני של ניוטון, כוחות (סטטיקה, חיכוך קינטי, התנגדות אוויר, קפיצים), תנועה מעגלית קצובה.
פרק 4:
חוקי ניוטון 1
חוקי ניוטון וכוחות (משקל, כוח נורמלי, חיכוך, מתיחות)
פרק  9:
מערכות ייחוס
תנועה יחסית, מערכת ייחוס אינרציאלית, מערכת "תנע-אפס", מרכז המסה.

 

פרק 8:
תנע
תנע, מתקף, שימור תנע, התנגשויות חד ודו ממדיות, מרכז מסה.

פרק 7:
אנרגיה
אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית, שימור אנרגיה, כוחות משמרים ובלתי משמרים, כוחות חיצוניים והתנגשויות.

פרק 12:
כבידה
חוק הכבידה העולמי, חוקי קפלר, מסלולים פלנטריים, מערכות ייחוס פלנטריות.
פרק 11:
סיבוב - הרחבה
כפל וקטורי, גלגול, תנע זוויתי של חלקיק, מומנט סיבוב ותנע זוויתי, שימור תנע זוויתי.

 

פרק  10:
סיבוב סביב ציר קבוע
קינמטיקה קווית ומעגלית, סיבוב סביב ציר קבוע, מומנט סיבוב, אנרגיה, תנע זוויתי.

 

 
 
פרק 13:
סטאטיקה
שיווי משקל ( ערימת לבנים, חלוקה של מוט וכיוב') מרכז המסה, מרכז הכבידה.