מבינים פיזיקה

צור קשר

עורך ראשי

דר' דוד פונדק – ראש היחידה לתקשוב בהוראה – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

הקמת אתר הספר

מר אביחי בלמס – היחידה לתקשוב בהוראה – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

טלפון: 04-9901843