מבינים פיזיקה

פרק 15 - זורמים - תוכן עניינים

פרק 15 זורמים 521
15-1 חומרים זורמים והעולם סביבנו 522
15-2 מהו חומר זורם? 522
15-3 לחץ וצפיפות 522
15-4 זורמים במנוחה בנוכחות כוחות כבידה 527
15-5 מדידת לחץ 530
15-6 העקרון של פסקל 533
15-7 העקרון של ארכימדס 540
15-8 זורמים אידאליים בתנועה 541
15-9 משוואת הרציפות 543
15-10 שטף נפחי 546
15-11 משוואת ברנולי 546