מבינים פיזיקה

פרק 13 – שיווי משקל ואלסטיות - תוכן עניינים

פרק 13 שיווי משקל ואלסטיות 401
13–1 מבוא 402
2-13 שיווי משקל 402
13–3 מרכז הכובד 405
13–4 בעיות בשווי משקל שאינן ניתנות להכרעה 410
13–5 אלסטיות 41