מבינים פיזיקה

פרק 11 - סיבוב - תוכן עניינים

פרק 11 סיבוב 337
11–1 העתקה וסיבוב 338
11–2 המשתנים בתנועה סיבובית 338
11-3 סיבוב בתאוצה זוויתית קבועה 344
11–4 הקשרים שבין תנועה קווית לתנועה סיבובית 346
11–5 אנרגיה קינטית סיבובית 349
11–6 חישוב של מומנט ההתמד 350
11–7 מומנט הסיבוב 353
11–8 החוק השני של ניוטון לסיבוב 355
11–9 עבודה ואנרגיה קינטית סיבובית 358