מבינים פיזיקה

פרק 21 - אנטרופיה והחוק השני של התרמודינמיקה - תוכן עניינים

פרק 21 אנטרופיה והחוק השני של התרמודינמיקה 675
21-1 מספר תהליכים חד-כיווניים 676
21-2 השינוי באנטרופיה 677
21-3 החוק השני של התרמודינמיקה 682
21-4 אנטרופיה בעולם האמיתי: מנועים 683
21-5 אנטרופיה בעולם האמיתי: מקררים 689
21-6 גבול הנצילות של מנועים אמיתיים 691
21-7 נקודת מבט סטטיסטית על האנטרופיה 693