מבינים פיזיקה

פרק 18 - גלי-קול - תוכן עניינים

פרק 18 גלי-קול 565
18-1 גלי-קול 566
18-2 מהירות הקול 568
18-3 התאבכות 572
18-4 עוצמת קול ורמת קול 574
18-5 מקורות של קולות מוזיקליים 578
18-6 פעימות 582
18-7 אפקט דופלר 584
18-8 מהירויות על-קוליות; גלי הלם 588