מבינים פיזיקה

פרק 17 - גלים מכניים רוחביים - תוכן עניינים

פרק 17 גלים מכניים רוחביים 527
17-1 גלים וחלקיקים 528
17-2 סוגי גלים 528
17-3 פולסים וגלים 529
17-4 הביטוי המתמטי של גל סינוסואידי 533
17-5 מהירות הגל 538
17-6 מהירות הגל במיתר מתוח 541
17-7 העברת אנרגיה והספק על ידי גל במיתר 543
17-8 עקרון הסופרפוזיציה בגלים 545
17-9 התאבכות גלים 547
17-10 גלים חוזרים וגלים עומדים 550
17-11 גלים עומדים ותהודה 553
17-12 פאזורים 555