מבינים פיזיקה

פרק 15 - זורמים - תוכן עניינים

פרק 15 זורמים 453
15-1 חומרים זורמים והעולם סביבנו 454
15-2 מהו חומר זורם? 454
15-3 לחץ וצפיפות 454
15-4 זורמים במנוחה בנוכחות כוחות כבידה 459
15-5 מדידת לחץ 462
15-6 העקרון של פסקל 465
15-7 העקרון של ארכימדס 467
15-8 זורמים אידאליים בתנועה 472
15-9 משוואת הרציפות 473
15-10 שטף נפחי 475
15-11 משוואת ברנולי 478