מבינים פיזיקה

פרק 44 - קווארקים, לפטונים והמפץ הגדול - תוכן עניינים

פרק 44 קוורקים, לפטונים והמפץ הגדול 1431
44-1 מהי פיזיקה? 1432
44-2 חלקיקים, חלקיקים, חלקיקים 1432
44-3 אתנחתא 1437
44-4 הלפטונים 1441
44-5 ההדרונים 1442
44-6 חוק שימור נוסף 1444
44-7 הדרך כפולת-שמונה 1445
44-8 מודל הקווארק 1447
44-9 הכוחות הבסיסיים ונושאי הכוח 1450
44-10 אתנחתא למחשבה 1452
44-11 היקום המתפשט 1453
44-12 קרינת הרקע הקוסמית 1455
44-13 החומר האפל 1455
44-14 המפץ הגדול 1456
44-15 סיכום 1459
סיכום פרק 1459 44
בעיות 1460