מבינים פיזיקה

פרק 43 - אנרגיה גרעינית - תוכן עניינים

פרק 43 אנרגיה גרעינית 1403
43-1 מהי פיזיקה? 1404
43-2 ביקוע גרעיני: התהליך הבסיסי 1405
43-3 מודל של הביקוע הגרעיני 1408
43-4 הכור הגרעיני 1410
43-5 כור גרעיני טבעי 1414
43-6 היתוך תרמו-גרעיני: התהליך הבסיסי 1417
43-7 היתוך תרמו-גרעיני בשמש ובכוכבים נוספים 1419
43-8 היתוך תרמו-גרעיני מבוקר 1422
סיכום פרק 1424 43
בעיות 1425