מבינים פיזיקה

פרק 42 - פיזיקה גרעינית - תוכן עניינים

פרק 42 פיזיקה גרעינית 1365
42-1 מהי פיזיקה? 1366
42-2 גילוי הגרעין 1366
42-3 תכונות אחדות של הגרעין 1368
42-4 דעיכה רדיואקטיבית 1375
42-5 דעיכת אלפא 1379
42-6 דעיכת ביתא 1381
42-7 תארוך רדיואקטיבי 1384
42-8 מדידת מנת קרינה 1386
42-9 מודלים גרעיניים 1387
סיכום פרק 1390 42
בעיות 1392