מבינים פיזיקה

פרק 41 - הולכה חשמלית במוצקים - תוכן עניינים

פרק 41 הולכה חשמלית במוצקים 1337
41-1 מהי פיזיקה? 1338
41-2 תכונות חשמליות של מוצקים 1338
41-3 רמות אנרגיה במוצק גבישי 1339
41-4 מבדדים 1340
41-5 מתכות 1341
41-6 מוליכים למחצה 1347
41-7 מוליכים למחצה מאולחים 1349
41-8 1351 p-n צומת
41-9 דיודה ומישר חצי גל 1353
41-10 דיודה פולטת אור 1354
41-11 הטרנזיסטור1356
סיכום פרק 1358 41
בעיות 1359