מבינים פיזיקה

פרק 40 - הכל אודות אטומים - תוכן עניינים

פרק 40 הכל אודות אטומים 1301
40-1 מהי פיזיקה? 1302
40-2 תכונות אחדות של אטומים 1302
40-3 הספין של האלקטרון 1304
40-4 תנע זוויתי ומומנטי דיפול מגנטיים 1305
40-5 ניסוי שטרן-גרלאך 1308
40-6 תהודה מגנטית 1311
40-7 עקרון האיסור של פאולי 1313
40-8 אלקטרונים מרובים במלכודות מלבניות 1313
40-9 בניית הטבלה המחזורית 1317
40-10 וסדר היסודות 1319 X קרני
40-11 לייזרים ואור לייזר 1323
40-12 כיצד פועל הלייזר 1324
סיכום פרק 1328 40
בעיות 1329