מבינים פיזיקה

פרק 39 - עוד על גלי חומר - תוכן עניינים

פרק 39 עוד על גלי חומר 1265
39-1 מהי פיזיקה? 1266
39-2 גלים במיתר וגלי חומר 1266
39-3 האנרגיות של אלקטרון כלוא 1267
39-4 פונקציות הגל של אלקטרון כלוא 1271
39-5 אלקטרון בבור סופי 1275
39-6 מלכודות אלקטרונים נוספות 1277
39-7 מלכודות אלקטרונים דו-מימדיות ותלת-מימדיות 1279
39-8 מודל בוהר לאטום המימן 1281
39-9 משוואת שרדינגר ואטום המימן 1284
סיכום פרק 39 1292
בעיות 1293