מבינים פיזיקה

פרק 14 - כבידה

קוואזרים (או גופים דמויי–כוכבים) הם גופים דחוסים בעלי עוצמת הארה גבוהה ביותר. גופים אלו גדולים מכוכבים רגילים אך קטנים מגלקסיות שלמות. למרות שכמה קוואזרים פולטים אנרגיה בעוצמה שהיא פי אלף פעמים מיליארד מזו של השמש שלנו, והם גדולים יותר מכל מערכת השמש שלנו, אך לא ניתן לראותם בעין בלתי מצוידת. הסיבה לכך היא שהקוואזרים הם הגופים הרחוקים ביותר שהתגלו עד כה ביקום שלנו. בשנת 1979 , נדהמו אסטרונומים שהשתמשו בטלסקופ רב–עוצמה לגלות שני קוואזרים דומים שפלטו ספקטרום זהה של אור. קוואזרים אלו מוצגים בפינה השמאלית העליונה ובפינה הימנית התחתונה של הצילום. האם מדובר במקריות נדירה או שיש הסבר אחר לדמיון בין שתי התמונות?
 
כיצד ניתן להשתמש בתורת הכבידה של איינשטיין כדי להסביר צירוף מקרים זה?