מבינים פיזיקה

פרק 12 – סיבוב מורכב

ב– 1897 הצליח בפעם הראשונה ‘אמן טרפז’ אירופי לבצע גלגול משולש במהלך מעופו מהטרפז אל זרועות עמיתו. בשמונים וחמש השנים הבאות ניסו אמני טרפז לבצע גלגול מרובע, אך רק ב– 1982 הצליחו בכך מול קהל. חואן ) Juan ( תפס את אחיו מיגואל וזקז ) ,)Miguel Vazquez מהאחים רינגלינג וקרקס ברום וביילי, לאחר שמיגואל הסתובב ארבעה סיבובים שלמים באוויר. שניהם נדהמו מהצלחתם.
 
מדוע היה התרגיל כה קשה, ואיזו תכונה פיזיקלית אפשרה אותו (בסופו של דבר)?