מבינים פיזיקה

פרק 18 - גלי-קול

עטלף הפרסה (פרסף) שבתמונה לא זו בלבד שהוא יכול לאתר את מיקומו של עש מעופף בעלטה מוחלטת, הוא גם יכול לקבוע את מהירותו היחסית, וכך הוא מתביית עליו.

כיצד פועלת מערכת הגילוי של העטלף, וכיצד יכול העש "לשבש" מערכת זו ולהקטין את יעילותה?