מבינים פיזיקה

פרק 16 - תנודות

ב 19- בספטמבר 1985 גרמו גלים סיסמיים לנזק נרחב במקסיקו-סיטי. מקורם היה ברעידת אדמה בחוף המערבי של מקסיקו, מרחק של כ- 400km ממקסיקו-סיטי.
 
מדוע גרמו הגלים הסיסמיים לנזק כה רב במקסיקו-סיטי אך לנזק קטן יחסית באתרים אחרים בדרך אליה?