מבינים פיזיקה

פרק 44 - קווארקים, לפטונים והמפץ הגדול

התמונה הזו בקידוד-צבע היא למעשה צילום של היקום בהיותו 13.7 שנים, לערך. × 109 בן 379,000 שנים בלבד, דהיינו לפני זה מה שהיינו רואים בהביטנו לכל הצדדים (טווח המבט צומצם לתחום האליפטי שבתמונה). כתמי אור של צבירי אטומים משתרעים על פני "השמיים", אבל גלקסיות, כוכבים וכוכבי-לכת טרם נוצרו.
 
כיצד אפשר לצלם תמונה כזו של היקום?