מבינים פיזיקה

פרק 42 - פיזיקה גרעינית

רוב האנשים מודעים היטב לסכנה הטמונה בקרינה גרעינית הנפלטת מחומרי בנייה רדיואקטיביים, מכורים גרעיניים, ובמיוחד מנשק גרעיני. עם זאת, רוב האנשים אינם מודעים לכך שקרינה מהווה סיבה לדאגה בטיסות ממושכות, לא כל כך עבור הנוסעים אלא יותר עבור אנשי הצוות. ואכן, טיסות מסוימות מדאיגות יותר מהאחרות, וחברות התעופה מגבילות את משך הטיסה השנתי של צוותי הטיסות הללו.
 
מהו הגורם שמעמיד את צוותי האוויר בסכנת קרינה?