מבינים פיזיקה

פרק 41 - הולכה חשמלית במוצקים

הפיזיקה של המצב המוצק והאלקטרוניקה של המצב המוצק שינו את חיינו מן היסוד. לדוגמה, המחשבים הראשונים היו מבוססים על שפופרות-ריק מגושמות ותפסו נפח של חדר גדול. כיום, מחשבים בעלי עוצמה הגדולה באלפי מונים מבוססים על טרנזיסטורים זעירים במעגלים משולבים ותופסים את המקום הפנוי על ברכינו (ואפילו פחות מזה). על פניו, נראה ששפופרות-הריק שייכות לעבר; ואכן, לא מזכירים אותן בפקולטות להנדסת חשמל. עם זאת, גיטריסטים רבים מתחום הרוק הכבד מתעקשים להשתמש במגברים הכוללים שפופרות-ריק, כמו אלו שבהם השתמש ג'ימי הנדריקס כאשר עיצב מחדש את נגינת הרוק בסוף שנות השישים.
 
למה בוחרים גיטריסטים בתחום הרוק להשתמש דווקא במגברי שפופרות ולא במגברי טרנזיסטור?