מבינים פיזיקה

פרק 37 - תורת היחסות הפרטית

מיליארדי דולרים הוצאו על הקמת מאיצי חלקיקים ענקיים, Fermi National Accelerator - בדומה לזה הנמצא ב ושהיקפו כ- 6.5 ק"מ. מאיצים מתקדמים יותר Laboratory מעניקים אנרגיה ותנע גדולים יותר לחלקיקים המואצים. ניסויים שנערכו במשך עשרות שנים אימתו שגם כאשר הקנו לחלקיקים אנרגיה ותנע גבוהים מאד, עדיין מהירותם היתה קטנה ממהירות האור.
 
מדוע למרות שאנרגית החלקיק עשויה לגדול ללא גבול מהירותו לעולם לא עוברת את מהירות האור?