מבינים פיזיקה

פרק 32 - סלילי השראות וחומרים מגנטיים

בצילום המיקרוסקופי נראית בקטריה מסוג הנמצא באוסטרליה. הבקטריה מסוגלת לשחות לכיוון הקרקעית עד לתחתית הבוצית של האגם בו היא נמצאת כדי להמלט מסביבה עשירת חמצן וכדי למצוא חומרים מזינים הדרושים לקיומה. אם יעבירו את הבקטריה לאגם הנמצא בארצות הברית, תשחה הבקטריה בכיוון מעלה עד שתגיע לפני האגם ואז היא תמות.
 
כיצד יודעת הבקטריה לשחות בכיוון מטה באוסטרליה אך לא בארצות הברית?