מבינים פיזיקה

פרק 31 - השראות ומשוואות מקסוול

חברת ג'נרל מוטורס  (General Motors) ייצרה ושווקה את המכונית החשמלית EV1 - בשנת 1997 ובשנת 1999 ואז הפסיקה את הייצור. ב- EV1 לא היה מנוע בנזין, לא היו מפלט, שסתומים, בוכנות, רצועות תזמון או גל ארכובה. לעומת זאת היתה ב-EV1 מערכת טעינה בהשראה ללא כל מגע של מתכת למטען, אותו חברו לשקע של 220V , היה תקע אותו חיברו לשקע תואם בחלקה הקדמי של המכונית, והוא סיפק את החשמל לטעינת המצברים.
 
כיצד ניתן להטעין את המצבר במכונית ללא מגע חשמלי עם מקור המתח?