מבינים פיזיקה

פרק 30 - שדות מגנטיים הנוצרים על ידי זורמים

בתמונה מתואר שיגור של טיל לחלל. כך משלחים כיום ציוד וחומרים שונים לחלל. אולם, בעתיד, אם נתחיל לכרות באדמת הירח והאסטרואידים, שם אין דלקים זמינים לטילים, נזדקק לדרך יעילה יותר לשיגור חלליות מהירח לכדור הארץ. הפתרון עשוי להיות בדמות משגרים אלקטרומגנטיים. אבטיפוס קטן של תותח אלקטרומגנטי 1ms מסוגל להאיץ קליע תוך ממצב מנוחה למהירות של (36,000 km/h 10km/s).

כיצד ניתן להגיע לתאוצות גבוהות כל כך?