מבינים פיזיקה

פרק 29 - שדות מגנטים

מי האוקינוס מכילים כמויות עצומות של גרעיני אטומים קלים הנמצאים ב" מים כבדים" הדרושים לתהליך של היתוך גרעיני. בעיות האנרגיה של העולם היו נפתרות אילו יכולנו לייצר כור היתוך יעיל. עובדה זו ידועה כבר למעלה מ- 50 שנה ועדיין לא עלה בידינו לבנות כור היתוך גרעיני. מדוע? הבעיה העיקרית היא, שיש צורך בטמפרטורה של 100 מיליון מעלות צלסיוס לפחות כדי להתיך יחד שני גרעינים קלים. בטמפרטורה כזו, החומר אותו מנסים להתיך הוא כה חם, שהוא יאדה כל חומר אחר שבא עימו במגע. התא בצורת הגליל הטבעתי ( טורוס) של כור ה'טוקומאק' הגדול שבתמונה נבנה במטרה לנסות ולבצע בתוכו היתוך שכזה בהצלחה.
 
איך יכול הטוקומאק (Tokomak) להכיל חומר בחום של 100 מיליון מעלות צלסיוס?