מבינים פיזיקה

פרק 28 - קיבול

בשנת 1964 , צילם הרולד "דוק" אדג'רטון (Harold "Doc” Edgerton) ממכון Massachusetts Institute of Technology) TIM), שנודע ביכולתו לצלם תמונות באיכות גבוהה בשיטת ה - Stop Action, את התמונה שלמעלה המראה קליע החודר דרך תפוח. לביצוע הצילום, כיוון הצלם את הצמצם במצב פתוח, והפעיל מבזק (פלש) אלקטרוני מהיר בזמן המתאים כך שיאיר את התפוח ואת הקליע. מאחר ומהירות הקליע היתה 900m/s , השתמש אדג'רטון במבזק מהיר שזמן ההבזק שלו 0.3μs בלבד. בשל פרק הזמן הקצר שבו הואר הקליע, הוא הספיק לעבור מרחק של  0.3mm בלבד בעת ההבזק. לצורך צילום רגיל היינו מאירים את התות בנורה בת 100W לזמן חשיפה של 1/20s, וצריכת אנרגיה של כ-5J. מכיוון שאותה אנרגיה סופקה בזמן - 0.3μs  לצורך התאורה המהירה, היה צורך בהספק של  של  15MW.         
 
כיצד ניתן לספק בשבריר של שנייה את כל כמות האנרגיה הנדרשת לצילום בזק של קליע מהיר במעופו?