מבינים פיזיקה

פרק 27 - מעגלים חשמליים

הצלופח החשמלי אורב לדגים (Electrophorus) בנהרות של דרום אמריקה וממית אותם על ידי פולסים של זרם חשמלי לפני שהוא טורף אותם. הצלופח מייצר מתח של מאות וולטים לאורך גופו, והזרם הנוצר במים שסביבו גדול מאוד ועשוי להגיע עד לכדי אמפר אחד. אם הייתם נוגעים במקרה בצלופח תוך כדי שחיה, הייתם מתפלאים ודאי (לאחר שהתאוששתם, מההלם והכאב):

כיצד יכול הצלופח החשמלי לייצר זרם כה חזק מבלי להתחשמל בעצמו?