מבינים פיזיקה

פרק 25 - פוטנציאל חשמלי

כבר למעלה מ 122 שנים נחשב מגדל אייפל לאחד האתרים המרשימים והמפורסמים בעולם. בין שאר מעלותיו נחשב מבנה זה להישג הנדסי מפואר, יצירת אמנות, תצפית נוף מרהיבה, ומגדל שידור. פחות מוכרת יכולתו של המגדל להגן על אנשים, עצים ומבנים שבסביבתו, מפני הברקים הנוצרים בעננים הנראים ברקע.

כיצד מעניק מגדל אייפל הגנה מפני ברקים?