מבינים פיזיקה

פרק 23 - שדות חשמליים

רוב החשמל המיוצר בארה"ב (כ- 56%) מקורו בתחנות כוח פחמיות. אך הפחם, למרבה הצער, הוא חומר מזהם. פליטת העשן המכילה תחמוצות של גופרית וחנקן וחלקיקים מזיקים נוספים המהווים מפגע בריאותי. בתחנת הכוח "ביג סטון" שבדרום קרוליינה הוקם לאחרונה מתקן לדוגמה (Big stone Advanced) " המשמש כ" לוכד חלקיקים משולב מתקדם החוסם למעשה ,(Hybrid Particulate Collector: AHPC) את פליטת החלקיקים. על אף שהמתקן כולל כמה אלמנטים של סינון קונוונציונלי, 90% מחלקיקי העשן מסולקים בשיטה אחרת.

מהי הטכנולוגיה המיושמת ב- AHPC לסילוק מרבית המזהמים?